Госпітальна шкала тривоги та депресії

Інструмент самооцінки, що допомагає виявити симптоми тривоги і депресії. Давши відповідь на нижченаведені питання, Ви зможете оцінити, чи є необхідність звернутися до фахівця з питань депресії і психічного здоров'я. Крім того, якщо Ваш лікар буде знати більше про ваш емоційний стан, то зможе найкращим чином допомогти вам. Прочитайте кожен з пунктів і оберіть відповідь, яка найбільш близько описує Ваші відчуття протягом попереднього тижня. Не витрачайте багато часу на вибір відповіді, оскільки ваша перша реакція найчастіше буде більш точною в порівнянні з тривалим обмірковуванням.

 

 

Дайте відповіді на запитання опитувальника, відмітивши правильну відповідь. Потім натисніть на кнопку "Отримати результат" або підрахуйте бали зазначені в дужках для кожного варіанту відповіді. Бали сумуються окремо для Тривоги (запитання сірого кольору), окремо для Депресії (запитання білого кольору). Якщо кількість набраних Вами балів перевищує 11 балів - зверніться до Вашого лікуючого лікаря, з яким Ви зможете обговорити доцільність звернення до фахівця психоневролога.


Кількість балів з питань, пофарбованих в сірий колір (Тривога)

Кількість балів з питань, пофарбованих в білий колір (Депресія);

Тривога або депресія:
0 - 7 - відсутня
8 - 10 - стан близький до тривоги/депресії
11 - 21 - точно присутня
мінімальний бал: 0
максильмальний бал: 21